Webová prezentácia bola spustená

02.09.2010 12:27

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Bola spustená z dôvodu prezentácie našej obce, našich aktivít, spoločenských a športových podujatí. Našim cieľom je informovať občanov , ale aj všetkých návštevníkov web stránky o živote a dianí v obci.

Budeme sa snažiť pravidelne informovať o aktivitách obce ale aj o zámeroch do budúcnosti.

Veríme, že aj naši rodáci, ktorí žijú na Slovensku, alebo v zahraničí ocenia našu snahu informovať ich o živote v obci a návšteva tejto webovej prezentácie im prinesie dobrý pocit a priblíži im rodný kraj.