Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014

09.01.2015 11:09

Prvé zasadnutie.doc (187904)