Objednávky

08/2017 Enviro. energ. agentúra

Objednávka_spracovateľ žiadosti.xlsx (12828)

07/2017 Detské športové ihrisko

Objednávka_DŠI, Playsystem.xlsx (12934)

06/2017 - Dopravné značenie - vodovod

Objednávka_dopravné značenie.xlsx (12867)

5/2017 Verejné obstarávanie - Spoločenské centru obce Janov

Objednávka_verejné obstaravanie.xlsx (12984)

4/2017 Kamerovanie a fotenie obce

objednávka - kamerovanie.jpg (237354) objednávka - kamerovanie1.jpg (224043)  

3/2017 Projektant-Detské ihrisko

Objednávka_projektant.xlsx (12903)

2/2017 kameň

Objednávka_kameň.xlsx (12903)

1/2017 Letecké snimky

letecké snimky.jpg (251010)

1/2015 Svetelno technická štúdia

Objednávka_projektant.xlsx (12849)