VZN

VZN

21.11.2014 11:19
VZN č. 1 dane a poplatky.doc (87552)

VZN

21.11.2014 11:08
VZN o poplatkoch.docx (19620)

VZN

21.11.2014 11:08
VZN č. 3 o podmienkach poskytovania dotacií.docx (21668)

VZN

21.11.2014 10:58
VZN č. 2 o držaní psov.docx (20640)