starosta obce:

František Harčár

 

Zátupca starostu obce:

Stanislav Guman

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Stanislav Guman

Miroslav Harčár

Jozef Pribula

Ľubomír Olejár

Juraj Hažlinský

Na funkčné obdobie 2014-2018 boli zriadené komisie pre:

- kontrolu financií                            - predseda - Jozef Pribula

- na ochranu životného prostredia

   a verejného poriadku                    - predseda - Juraj Hažlinský

- na ochranu verejného záujmu

   pri výkonefunkcií verejných

   funkcionárov                               - predseda - Miroslav Harčár

- na rozvoj kultúry a športu           - predseda - Ľubomír Olejár