Úradná tabuľa

Pamätna doska - verejné osvetlenie

07.12.2016 08:00
Pamätná doska_Janov (2).pdf (383780)

Rozpočet obce Janov na rok 2016

21.11.2015 11:12
Rozpočet 2016 (3).xls (78848)

PHSR

10.04.2015 11:36
PHSR.doc (336896)

Verejná vyhláška Cichá

17.03.2015 11:51
ozn sk VV Cichá.doc (32768)

22.01.2015 00:00

Záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2014

09.01.2015 11:09
Prvé zasadnutie.doc (187904)

VZN o poplatkoch na rok 2016

21.11.2014 11:17
VZN o poplatkoch (7).docx (19691)

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Janov na rok 2016

21.11.2014 11:16
VZN č. 3 o podmienkach poskytovania dotacií (3).docx (21659)

VZN o miestnych daniach a poplatkov na rok 2016

21.11.2014 11:14
VZN č. 1 dane a poplatky (14).doc (87552)